Wie zijn wij & Contact

 


Ons e-mailadres is info@huurderscie-pat-nel.nl

De huurderscommissie

De huurderscommissie is in het voorjaar 2017 opgericht en erkend door Patrizia, de eigenaar van onze woningen. De huurderscommissie stelt zich tot doel om de belangen van de huurders in de betreffende blokken Leerdamhof en Leusdenhof zo goed mogelijk te behartigen. Volgens onze informatie gaat het daarbij om in totaal 268 adressen van huurwoningen.  Voor alle duidelijkheid wijzen we er op dat klachten van individuele huurders over reparaties, storingen en dergelijke altijd rechtstreeks bij de beheerder, in ons geval NMG, gemeld moeten worden. Zowel voor als na de oprichting van de huurderscommissie heeft overleg plaatsgevonden met bestuursleden van de Huurders Organisatie Patrizia (HOP). De stichting HOP (inmiddels opgeheven) vertegenwoordigt alle bewonerscommissies Patrizia in Nederland. De huurderscommissie ontvangt elk jaar een bijdrage van Patrizia/ACM om kosten voor bijv. vergaderingen, nieuwsbrieven e.d. te kunnen betalen. De huurderscommissie vraagt aan de huurders geen contributie. Op 17 september jl. heeft de jaarlijkse vergadering voor alle huurders plaatsgevonden. Het zittende bestuur is grotendeels herkozen met Paul de Waard als interim voorzitter en uitgebreid met Annie van de Paverd en Joan Griffith als leden. Jan Brandenbarg is afgetreden na een uiterst actief jaar onze voorzitter te zijn geweest. Inmiddels is Paul de Waard eveneens afgetreden wegens gezondheidsproblemen. Het bestuur bestaat nu dus uit de volgende leden: 


Michel Idsinga,           penningmeester,   michelidsinga@kpnmail.nl
Marianne Klaassen,   secretaris,              m.e.klaassen@upcmail.nl
Gonnie Bouwhuis       bestuurslid             gonniebouwhuis@gmail.com
Meijnard Scheers        bestuurslid             mscheers@upcmail.nl

Contact met het bestuur van de bewonerscommissie krijgt u via het secretariaat: 

E-mailadres huurderscommissie Patrizia Nellestein
info@huurderscie-pat-nel.nl

Telefoon

Marianne Klaassen
Leusdenhof 30
1108 CS Amsterdam
0647674282


 


 

 

 


 


 


 

 

Huurderscommissie Patrizia Nellestein