Nuttige links

Onderhoudswijzer NMG:  klik hier

Belangrijke pagina voor ons huurders:
https://mijnnmgwoning.nl/onderhoudstips/?phrase=klantenservice# 

Belangrijke link als u gaat verhuizen uit Nellestein: Huuropzegging

In de overlegwet staan diverse zaken die ook voor ons als huurder van belang kunnen zijn. Hier vindt u de overlegwet 

Huurderscommissie Patrizia Nellestein