Vervolg gluurverhoging

Op 6 april 2016 heeft de Raad van State geoordeeld dat voor het verstrekken van inkomensgegevens door de belastingdienst geen wettelijke basis bestond, In diezelfde maand heeft minister Blok de wet zo aangepast dat het verstrekken van inkomensgegevens wettelijk wel weer toelaatbaar is.
De Woonbond heeft een collectieve rechtszaak tegen de belastingdienst en de verhuurders gevoerd over het verstrekken van inkomensgegevens van huurders. De Woonbond werd echter niet ontvankelijk verklaard omdat de rechtbank vond dat een huurder individueel bezwaar kon maken. Dit heeft navolging gevonden door een individueel bezwaar van een huurder. De uitspraak die daarop volgde was dat de rechtbank heeft geoordeeld dat de belastingdienst vanaf 2013 tot april 2016 geen inkomensgegevens had mogen verstrekken.
Huurders kunnen nu, indien zij over de periode 2013 tot april 2016 een inkomensafhankelijke huurverhoging kregen, een schadevergoeding eisen bij de belastingdienst.
U kunt daarvoor op de onderstaande link van de Woonbond klikken, waar u alles nog een rustig kunt nalezen. Hierbij treft u ook het vonnis van de rechtbank Den Haag aan en een link om een modelbrief te downloaden. Het is wel even wat werk want er moeten relevante stukken worden meegezonden en u moet zelf uw schadebedrag uitrekenen.
In verband met de verjaringstermijn is het van belang om de brief vóór 1 juli naar de belanstingdienst te Arnhem te verzenden.
https://www.woonbond.nl/nieuws/belastingdienst-moet-schade-gluurverhoging-vergoeden

Meer informatie over de gluurverhoging kunt u vinden op de website van de Woonbond, hieronder.

https://www.woonbond.nl/nieuws/hoger-beroep-schadevergoeding-belastingdienst-gluurverhoging?mc_cid=e27e4e4c91&mc_eid=102712d10d

 

Vervolg WOZ waarde

Het aantal punten bepaalt de maximale huur die de verhuurder mag vragen, dus tot welke grens uw huur mag stijgen in de toekomst.Wilt u weten hoe deze stijging van de WOZ-waarde doorwerkt in de puntentelling van uw woning?Op www.wooninfo.nl kunt u zien dat 1 punt staat voor een gemiddelde waardestijging van €4000,-.Zo komt het voor dat de waarde van de woningen tussen €25.000,- en €60.000,- is gestegen. Dit betekent dus maar liefst een stijging van 6 tot 15 punten per woning.In de bijgevoegde tabel kunt u het aantal punten bekijken met de daarbij passende huur.Let dus bij de komende huurverhoging op dat het aantal punten wat vermeld staat op het voorstel huurverhoging, dat u uiterlijk 30 april moet ontvangen.Gelukkig geldt voor de meeste 'lang'zittende huurders nog dat zij door de huurbescherming nog niet de maximale huur betalen. Maar als de stijging zo doorgaat op deze manier dan zal de verhuurder steeds meer kunnen vragen,Op de site www.wozwaardeloket.nl kan de waarde bekeken worden (per postcode) van de woningen in Nellestein.U kunt overigens kosteloos bezwaar maken tegen de taxatie van de WOZ-waarde. (Zie ook www.wooninfo.nl)

Vervolg soorten huurwoningen

Gereguleerde huurwoning
Ook hier geldt het moment dat u de woning ging huren (aanvang huurcontract).
Was de huurprijs van dat moment lager dan de toentertijd geldende liberalisatiegrens dan is sprake van een gereguleerd huurcontract of te wel een gereguleerde huurwoning.

Bij een gereguleerde huurwoning is de puntentelling wél van toepassing en de verhuurder is wettelijk verplicht om de huurder vóór 1 mei (00.00 uur) op de hoogte te brengen van de huurverhoging. De verhuurder moet zich bij de jaarlijkse huurverhoging houden aan de voorgeschreven Huurprijzen Wet van de overheid.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Een inkomensafhankelijke huurverhoging is gerelateerd aan het huishoudinkomen. Als het huishoudinkomen hoger is dan betaal je meer huurverhoging.

De inkomensafhankelijke huurverhoging voor 2018 is onderverdeeld in twee inkomens categorieën, zoals dit ook het voorgaande jaar het geval was. Voor dit jaar geldt het volgende:

Heeft u een huishoudinkomen tot € 41.056,- dan betaalt u 3.9% huurverhoging. 
Als uw huishoudinkomen boven de € 41.056,- komt dan betaalt u 5.4% huurverhoging.

 De hogere huurverhoging geldt niet voor:

  • huishoudens waarvan 1 of meerdere bewoners de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging van 1 juli.
  • huishoudens die op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging bestaan uit 4 of meer personen.
  • Chronisch zieken en gehandicapten.

 Zij betalen maximaal 3.9% huurverhoging. 

Belangrijk om te weten:
Huurders van vóór de invoering van de liberalisatiegrens in 1989, bijvoorbeeld als u al vanaf het begin in Nellestein woont, die een huur hebben van boven de € 710,68 (huurgrens van nu) vallen ook onder de inkomensafhankelijke inkomensgroep. Zij vallen dan ook onder het puntenstelsel waardoor zij volledige huurbescherming hebben.er


(foto is gemaakt door Renny van Delden)

Weer een stap dichterbij de oprichting van een nieuw huurdersnetwerk voor alle Amsterdamse huurders.

Al enige tijd zijn de bestuursleden Michel Idsinga en Paul de Waard als meedenkers betrokken bij de oprichting van een nieuwe organisatie voor álle Amsterdamse huurders. Na het verdwijnen van de oude huurdersvereniging Amsterdam (HA) is er vanuit de gemeente en een aantal organisaties zoals o.a. de Woonbond en !WOON de behoefte ontstaan om een nieuwe huurders organisatie voor álle Amsterdammers op te zetten. Er is na uitvoerig overleg gekozen voor een Netwerk voor álle Amsterdamse huurders waarvan de wens is om deze later tot een Vereniging te laten uitgroeien. Uiteindelijk is voor de naam gekozen van Huurders Netwerk Amsterdam (HNA).

De bedoeling is dat er voor de gemeente Amsterdam één aanspreekpunt komt waarbij álle Amster-damse huurders betrokken en vertegenwoordigd zijn. Wij hebben de garantie gekregen dat ook de huurders in de commerciële sector zoals Patrizia huurders daarin vertegenwoordigd zijn.
De HNA gaat namens álle Amsterdamse huurders het gesprek aan met de wethouder voor Wonen, Bouwen etc. (thans Laurens Ivens) van de Gemeente Amsterdam. Het is dan vooral de taak van de verantwoordelijk wethouder om de wensen en eisen van alle Amsterdamse huurders, (voorzover hij daar zelf geen oplossing voor heeft), bij de Minister van Wonen etc. (thans Kasja Ollongren), neer te leggen.
De HNA zal tevens het voortouw nemen bij het voorbereiden van eventuele acties en demonstraties tegen het huidige desastreuze huurbeleid van de overheid. 

Een stap dichterbij de oprichting is dat zaterdag 9 maart de handtekeningen gezet konden worden voor de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Amsterdamse huurdersorganisaties en de HNA. Namens onze Huurderscommissie Patrizia Nellestein heeft Paul de Waard als voorzitter zijn handte-kening gezet.

Er worden nu nog een aantal zaken afgerond zoals het neerleggen van de statuten en het verlijden van de acte bij de notaris voor de oprichting van de HNA en de subsidie aanvraag bij de gemeente Amsterdam.
Als al deze zaken afgerond zijn en de subsidie is goedgekeurd dan zal Huurders Netwerk Amster-dam een feit zijn.
De presentatie van de HNA zal met de nodige publiciteit via de media bekend gemaakt worden. Er zullen een aantal ludieke acties volgen om een en ander in de schijnwerpers te gaan zetten
Ook via onze website zullen we u tijdig daarvan op de hoogte brengen. 


 


 

 

 

 

 


Huurderscommissie Patrizia Nellestein